Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή καλών πρακτικών ψηφιακής ένταξης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων   


Το ΚΕΘΕΑ σάς καλεί να υποβάλετε καλές πρακτικές τις οποίες έχετε υλοποιήσει για την ψηφιακή ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη διαδικτυακή Κοινότητα Γνώσης MEDICI μέσω της πλατφόρμας www.digitalinclusion.eu

Στόχος της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών, επιτυχημένων παραδειγμάτων ή καινοτομιών στο πεδίο της ψηφιακής ένταξης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, καθώς και η διεύρυνση της Κοινότητας Γνώσης MEDICI.

Οι καλές πρακτικές που υποβάλλονται, μετά από σύντομη ανασκόπηση, θα αναρτώνται στη σελίδα Digital Inclusion Stories Space της πλατφόρμας
ή στον κύριο κατάλογο, εφόσον πληρούν τα  σχετικά κριτήρια.

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής, αλλά και πώς μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στην πλατφόρμα, εάν δεν είστε ήδη μέλη της, για να συμμετέχετε στην ανταλλαγή εμπειριών, λύσεων, ιδεών και προτάσεων, και να παρακολουθείτε τις εκπαιδευτικές δράσεις (learning events) σε διάφορα θέματα ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων.

Προθεσμία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2020

H πλατφόρμα του MEDICI απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, θεραπευτές, εκπαιδευτές, φορείς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμενους στο πεδίο της ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων και ομάδων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα. Υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MEDICI-Mapping Digital Inclucion Landscape to support Cohesion and Integration, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.