Άνοιξε το Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο


Ένα Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ για την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων άνοιξε τις πόρτες του στην Κάλυμνο, με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και  του Καλύμνιου ομογενή Γιάννη Χαλίκου. Η δημιουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της τοπικής κοινωνίας και της στενής συνεργασίας της με το ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να εξασφαλιστούν, σε μια δύσκολη περίοδο, οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία προγράμματος στην περιοχή.

Ανταποκρινόμενο στα  αιτήματα του συλλόγου Φίλων ΚΕΘΕΑ Καλύμνου και της δημοτικής αρχής, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με έδρα την Κρήτη, υποστηρίζει τα τελευταία πέντε χρόνια χρήστες ουσιών και οικογένειες στο νησί, οργανώνοντας τακτικές επιτόπιες επισκέψεις του  προσωπικού του. Στο εξής, με την εξασφάλιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και κατάλληλων εγκαταστάσεων, η Κάλυμνος αποκτά το νέο Πολυδύναμο Κέντρο όπου θα προσφέρονται σε συστηματική βάση:

Ø  Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για νόμιμες και παράνομες ουσίες

Ø  Συμβουλευτική και θεραπεία για άτομα με πρόβλημα χρήσης ουσιών

Ø  Συμβουλευτική και υποστήριξη στο άμεσο περιβάλλον όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης

Ø  Υπηρεσίες επανένταξης σε άτομα που ολοκληρώνουν τη θεραπευτική διαδικασία.

Ø  Δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ενημερωτικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις.

Οι υπηρεσίες του Πολυδύναμου Κέντρου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα μέσα από την οργάνωση ενός προγράμματος  έρευνας δράσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η έρευνα δράσης είναι μια εναλλακτική ερευνητική μέθοδος για τη μελέτη των τοπικών κοινωνικών αναγκών και την προσαρμογή ή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτές τις ανάγκες.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του προβλήματος των εξαρτήσεων, ο Δήμος Καλυμνίων, υπό τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γαλουζή, παραχώρησε με ομόφωνη απόφασή του στο ΚΕΘΕΑ για 10 έτη το κτίριο που στεγάζει το Πολυδύναμο Κέντρο, αφού το διαμόρφωσε κατάλληλα, και ανέλαβε την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών. Η μισθοδοσία των εργαζομένων για πέντε έτη καλύπτονται εξολοκλήρου από τη δωρεά του κ. Γιάννη Χαλίκου.

Η δημιουργία του Κέντρου εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα τοπικών κοινωνιών για νέες υπηρεσίες, αναπτύσσοντας μαζί τους ένα μοντέλο συνέργειας, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θεραπεία όσων έχουν ανάγκη αλλά και την αρμονική ενσωμάτωση των νέων μονάδων στον τοπικό ιστό.

Στοιχεία επικοινωνίας του Πολυδύναμου Κέντρου ΚΕΘΕΑ Καλύμνου:

Ενορία Χριστού
Κτίριο ΚΑΠΗ
85200 Κάλυμνος
τ.: 22430 24167