03.07.2018 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, εμβαδού από 700 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένων βοηθητικής κυκλοφορίας, αποθηκευτικών και χώρων εκτόνωσης , με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 4.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για δύο έτη.

CPV: 70130000-1

ΚΑΕ: 6204010000 – 6398000000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Ψ1ΞΒΟΡ9Υ-2ΣΨ

Το ακίνητο θα πρέπει:

  1. Να βρίσκεται εντός της περιοχής του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις οδούς:Αλεξάνδρας, Χ. Τρικούπη, Ακαδημίας, Χαλκοκονδύλη, Αριστοτέλους, Δεριγνύ, Πατησίων, Αλεξάνδρας.
  2. Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα, κατά προτίμηση μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του 1 χλμ. από αυτά.
  3. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις όσον αφορά την πλήρωση των οριζόμενων στη διακήρυξη, βασικών αιτούμενων προδιαγραφών των χώρων (όρος 1.5 της διακήρυξης). Σε αντίθετη περίπτωση, να περιγράφεται ο τρόπος επέμβασης της δημιουργίας των απαιτούμενων προδιαγραφών τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης.
  4. Να διαθέτει τουλάχιστον:

i.  Επαρκείς χώρους για (5) θέσεις εργασίας (γραφεία) είτε αυτόνομους είτε διαχωρίσιμους

ii. Ένα ενιαίο γραφείο, επαρκές για πέντε (5) θέσεις εργασίας.

iii.  Δύο (2) χώρους υποδοχής.

iv. Δύο (2) χώρους άνω των 40 τ.μ. και έναν (1) άνω των 50 τ.μ.

v. Τέσσερις (4) χώρους μεταξύ 15 και 30 τ.μ.

vi. Έξι (6) WC με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑμεΑ.

vii. Μία (1) κουζίνα με δυνατότητα εγκατάστασης και δεύτερης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, Τ.Κ. 11636, Αθήνα και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, στο τηλέφωνο 210-9212304 και ώρες 10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ., Σορβόλου 24, Μετς, Τ.Κ. 11636, Αθήνα.

Δείτε του όρους της διακήρυξης: