19.09.2019 | Προμήθειες

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 102.393,00 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , (126.967,32 συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ