29.07.2019 | Προσλήψεις

Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων στην Τηλεφωνική Γραμμή Τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της απόφασης του Υπουργού Υγείας και μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης, αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη  τριών (3) θέσεων προσωπικού  (1 ΠΕ Ψυχίατρος και 2 ΠΕ Ψυχολόγος), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη και λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής και Τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μετά την έκδοση νεώτερης απόφασης θα ορισθούν νέες καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμιών, οι οποίες θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ  (www.kethea.gr).