15.02.2018 | Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ατόμων θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ