22.01.2018 | Προσλήψεις

ANAKOINΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση έξι (6) επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η Πρόσκληση γίνεται σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας. για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος,

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr (αρχική σελίδα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ