Εμψυχωτής Κοινότητας: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προγράμματος μεικτής μάθησης (blended learning)


Παρακαλούμε δείτε στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) τα αποτελέσματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μεικτής μάθησης.

Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων υπερέβη τις προσδοκίες μας και δυστυχώς δε μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα καθώς στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος μόνο 15 άτομα.

Η επιλογή αυτών έγινε μετά από έλεγχο των αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής και με βάση την σειρά υποβολής τους στο ΚΕΘΕΑ (βάσει αριθμού πρωτοκόλλου).

Όσοι υποβάλατε αίτηση θα πρέπει να έχετε ήδη λάβει στο e-mail σας τον αριθμό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην αίτησή σας. Με βάση αυτόν, θα ελέγξετε την σειρά κατάταξης σας στο πρόγραμμα.

Οι 15 πρώτοι στην σειρά κατάταξης θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που αποσύρουν το αίτημα τους η θέση τους θα καλυφθεί από τους αμέσους επόμενους στην σειρά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ αποκλειστικά για το πρόγραμμα Μεικτής Μάθησης/ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.