Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων online προγράμματος Εμψυχωτής Κοινότητας


Παρακαλούμε δείτε τα αποτελέσματα για τη συμμετοχή στο online πρόγραμμα Εμψυχωτής Κοινότητας.

Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων υπερέβη τις προσδοκίες μας και δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα καθώς στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος μόνο 100 άτομα.

Η επιλογή αυτών έγινε μετά από έλεγχο των αιτήσεων με βάση τη σειρά υποβολής τους στο ΚΕΘΕΑ (βάσει αριθμού πρωτοκόλλου), ενώ προτεραιότητα δόθηκε σε όσους υπέβαλλαν αίτημα για το πρόγραμμα blended learning και δεν έγιναν αποδεκτοί σε αυτό λόγω υψηλού αριθμού αιτήσεων.

Όσοι υποβάλατε αίτηση θα πρέπει να έχετε ήδη λάβει στο e-mail σας τον αριθμό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην αίτησή σας. Με βάση αυτόν, θα ελέγξετε την σειρά κατάταξης σας στο πρόγραμμα.

Οι 100 πρώτοι στην σειρά κατάταξης θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους έως την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που αποσύρουν το αίτημα τους η θέση τους θα καλυφθεί από τους αμέσως επόμενους στην σειρά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ αποκλειστικά για το online πρόγραμμα/ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.