Αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών ΕΣΠΑ ανά περιφέρεια: Αναλυτική έκθεση και συνοπτική παρουσίασηΤο ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιούργησε 35 νέες μονάδες σε όλη τη χώρα με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών για νόμιμες και παράνομες μορφές εξάρτησης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μετά τη θεραπεία. Ειδικές μονάδες υποστηρίζουν εφήβους/ες, νεαρούς/ές ενήλικες και τις οικογένειές τους, άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα και εξαρτημένα άτομα με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης που διαβιούν στον δρόμο.

Η έναρξη των πρώτων υπηρεσιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε το 2019 και διήρκησε έως και το 2022 με την έναρξη των πράξεων στην περιφέρεια Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται περίπου στα 12.000.000,00 €.

Το ΚΕΘΕΑ με συνέπεια προχώρησε στην αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών ΕΣΠΑ. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 1 χρόνο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που παρουσιάζονται στην αναλυτική έκθεση, εστιάζουν σε τρείς άξονες:

1.στην αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών,

2.στην αξιολόγηση των δράσεων τους από τους εξυπηρετούμενους και τους εργαζόμενους,

3.στη συγκέντρωση ποιοτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικές με την αποτίμηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Το σύνολο των εργαλείων αξιολόγησης καθώς και η μεθοδολογία εφαρμογής εκπονήθηκαν από ομάδα έργου, η οποία προέκυψε από την οριζόντια επιτροπή Τμημάτων Έρευνας των θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ.

Διαβάστε εδώ την έκθεση αξιολόγησης

Δείτε εδώ την παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης