Σύσταση και 1ο συνέδριο Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ


Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1ο Συνέδριο της νεοσύστατης Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ), με τη συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων των 13 Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ από όλη την Ελλάδα.

Βασικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προάσπιση των διαχρονικών αρχών, αξιών και του θεραπευτικού μοντέλου του ΚΕΘΕΑ, καθώς και η ενίσχυση του σκοπού των Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ και της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Αναστάσιος Βιδαλάκης (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)

Αντιπρόεδρος
Συμεών Σίμος (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

Γενικός Γραμματέας
Παντελεήμων Ξυπολυτάς (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)

Αναπληρωτής Γραμματέας
Εμμανουήλ Βάβαλης (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Ελισάβετ Καπαγερίδου (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ)

Ταμίας
Γεώργιος Καλαϊτζίδης (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ)

Μέλος
Άννα Λεωτσάκου-Δημητροπούλου (Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)