Νέες μονάδες στη Θεσσαλονίκη από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


Δύο νέες μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ μέσω ΕΣΠΑ έρχονται να συμπληρώσουν τις δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλεί η χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και άλλων μορφών εθισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Από 1-2-2021 τίθενται σε λειτουργία Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης και Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης διευρύνει την υποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται στα προγράμματα απεξάρτησης και προσφέρει βοήθεια σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότιμη και ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

· στην επαγγελματική συμβουλευτική και την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
· στη νομική συμβουλευτική και την υποστήριξη για τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων ποινικής φύσεως,
· στην υποστήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας,
· στην επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία: καλλιέργεια γλωσσικών και αριθμητικών δεξιοτήτων, εκμάθηση χειρισμού νέων τεχνολογιών, εκμάθηση αγγλικής γλώσσας,  θεατρική αγωγή και επιμορφωτικές δράσεις μέσω της τέχνης.

Η Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα απευθύνεται σε μία από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: ανθρώπους με ψυχική διαταραχή που παράλληλα έχουν προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο. Θα υποστηρίζονται επίσης τα μέλη της στενής ή ευρύτερης οικογένειας.

Η μονάδα θα προσφέρει τις ακόλουθες  υπηρεσίες:

· Εκτίμηση και αξιολόγηση (ψυχιατρική-ψυχολογική εκτίμηση, εκτίμηση κοινωνικών αναγκών).
· Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
· Οικογενειακή  συμβουλευτική.
· Καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
· Συνεργασίες  με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, νοσοκομεία, δομές πρόνοιας, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες ψυχικής υγείας και κοινωνικές δομές.
· Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φορείς.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα την Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση:  Θεραπευτική Κοινότητα, Σίνδος  & Ρεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 798139 & 2310 723021
Ωράριο λειτουργίας: 09:00- 21:00 (Δευτέρα έως Σάββατο)

Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 2310 215595
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-20:00 , Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 09:00-17:00.