Έκκληση ομάδας ευρωβουλευτών για το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ


(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 

Προς:

τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας

Από: — (Κατάλογος υπογραφόντων ευρωβουλευτών)

Αίτημα ανάκλησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Τα υπογράφοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακαλέσουν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «που καταργεί το αυτοδιοίκητο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων», ένα διάταγμα που αλλοιώνει το χαρακτήρα και προοιωνίζεται αρνητικές  επιπτώσεις στη συνέχιση του έργου του Κέντρου, τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που προσφέρει και το μέλλον των αποδεκτών των υπηρεσιών του.

Δείτε το πρωτότυπο έγγραφο με τα ονόματα των ευρωβουλευτών: