04.09.2019 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ , εμβαδού από 250 τ.μ. έως 400 τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των  2.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για  τρία έτη.

CPV: 70130000-1

Απόφαση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΦΠ4ΟP9Υ-Δ4Λ

 Το ακίνητο θα πρέπει:

1.Να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, είτε πλησίον του κέντρου της πόλης, αλλά σε χιλιομετρική απόσταση όχι μεγαλύτερη των 3 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

2.Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.

3.Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις. O τρόπος επέμβασης της δημιουργίας των απαιτούμενων προδιαγραφών τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, ώστε το κτίριο να καταστεί έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση, θα καθορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες-εργασίες καθώς και το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες.

4.Να είναι εμβαδού από 250 τ.μ έως 400 τ.μ.

5. Να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ, ΦΕΚ 79Α/09-04-2012) και με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

Ειδικότερα :

Θα πρέπει η προς ενοικίαση ιδιοκτησία να διαθέτει ένα (1) W.C AMΕΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν από  την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη επικοινωνία των ορόφων με ανελκυστήρα κατάλληλων διαστάσεων  ή ειδικό αναβατόριο για ΑΜΕΑ.

6. Να διαθέτει: Δυνατότητα στέγασης ξενώνα δυναμικότητας δεκαπέντε (15) ατόμων

i. Χώρους υπνοδωματίων

ii. Χώρο σαλονιού

iii. Χώρο Τραπεζαρίας

iv. Χώρο Κουζίνας (οικιακού τύπου)

v. Χώρους Λουτρών με ντους (δύο ανδρών, και ένα γυναικών)

vi. Έναν χώρο καθαριότητας (πλυντηρίων, στεγνωτηρίων)

vii. Δύο χώρους γραφείων

6.2          Χώρους γραφείων :

viii. Επαρκείς χώρους για (10) θέσεις εργασίας (για ατομικά γραφεία), είτε αυτόνομους
είτε διαχωρίσιμους είτε ενιαίους ανά δύο (2) θέσεις εργασίας

ix. Έναν χώρο υποδοχής (γραμματεία)

x. Δύο χώρους ομάδων μεταξύ 15 και 30

xi. Δύο WC

xii. Ένα (1) κουζινάκι προσωπικού

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, Κολοκοτρώνη 1 – 24100 Καλαμάτα, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής καθώς και σε μία ημερήσια τοπική  εφημερίδα.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του  ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, στο τηλέφωνο 27210-87356 και ώρες 09:00 πμ ως 16:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: