ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ: Επαναπιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Tη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συνδράμοντας στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αναλυτικά, […]

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου–Περιφέρεια Ηπείρου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο συνεργασίας ΠΑΔΑ – ΚΕΘΕΑ με επίκεντρο τον αθλητισμό και την απεξάρτηση

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη σταθερών κοινών δράσεων με επίκεντρο τον αθλητισμό και την απεξάρτηση υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής […]

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΘΕΑ-Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή δράσεων που στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε αιτούντες/ουσες άσυλο και […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη με βάση τη βαθμολογία κριτηρίων, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων–Επαναπροκήρυξη θέσεων σε δομές ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα