16.04.2018

Μανιφέστο για τις Θεραπευτικές Κοινότητες

Κοινή δήλωση περισσότερων από 900 θεραπευτικών φορέων και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΘΕΑ, για τις Θεραπευτικές Κοινότητες, η οποία παρουσιάστηκε στη φετινή ολομέλεια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND) στη Βιέννη.

“Αυτό το μανιφέστο αντιπροσωπεύει την κοινή φωνή περισσότερων από 900 μη κυβερνητικών οργανώσεων που λειτουργούν σε 82 χώρες και υποστηρίζουν συνολικά κάθε χρόνο περισσότερα από 700.000 άτομα με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών.

Όλοι δουλεύουμε για το ίδιο όνειρο: να κληροδοτήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στις μελλοντικές γενιές, γερά θεμελιωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και περισσότερη υγεία. Η μείωση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, πέντε στους έξι ανθρώπους με διαταραχές χρήσης ουσιών δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία (1). Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, τα κράτη-μέλη του και η κοινωνία των πολιτών καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία της χρήσης ναρκωτικών, αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά.

Οι διαταραχές της χρήσης ουσιών αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πολύ-παραγοντική διαταραχή που συνδέεται με ποικίλες συνθήκες ατομικής ευαλωτότητας και κοινωνικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, η έκθεση στη βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Τα αναγνωρισμένα και παγκοσμίως αποδεκτά διεθνή πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών για τη θεραπεία των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών (2) συνιστούν ολοκληρωμένες και ισορροπημένες προσεγγίσεις στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, οι οποίες προωθούν ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προγράμματα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο, θεραπεία διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης. Οι Θεραπευτικές Κοινότητες είναι μία από τις πιο κοινές και ευρέως διαθέσιμες προσεγγίσεις.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες βασίζονται σε ένα μοντέλο κοινοτικής μάθησης, το οποίο υιοθετεί βιοψυχοκοινωνική οπτική και δεν έχει στόχο μόνο την αποχή∙ μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς και πολυδιάστατης αλλαγής, επιδιώκεται η επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικότητας και καλύτερης ποιότητας ζωής σε διάφορους τομείς, όπως η ψυχική υγεία, η στέγαση, η απασχόληση, η κοινωνική συμμετοχή ή η φροντίδα για το περιβάλλον. Οι Θεραπευτικές Κοινότητας αποτρέπουν επίσης τη διαγενεακή μετάδοση της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες προσαρμόζονται, ώστε να παρέχουν βοήθεια σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά, άτομα με HIV και άλλες ασθένειες, ψυχικά πάσχοντες, παραβάτες ή εθνικές μειονότητες. Οι εργαζόμενοι σε αυτές συνδυάζουν υψηλό επαγγελματισμό, δέσμευση και αγάπη για τους ανθρώπους. Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις οι οποίες στοχεύουν σε πολλαπλούς τομείς της ζωής του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών και άλλων κοινωνικών δικτύων, μέσα από μακροχρόνια προγράμματα και μετα-θεραπευτική φροντίδα, με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην κοινωνία. Συγχρόνως, σας καλούμε να μελετήσετε τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα γύρω από μοντέλα όπως οι Θεραπευτικές Κοινότητες, προωθώντας τις ερευνητικές συνεργασίες.

Σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχουν αρκετές Θεραπευτικές Κοινότητες. Αυτό μπορεί να παρεμποδίζει την πρόσβαση εκατομμυρίων εξαρτημένων ατόμων στην κατάλληλη θεραπεία. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην αποστιγματοποίηση, δείχνοντας στη διεθνή κοινότητα ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή, εφ’ όσον παρέχουμε κατάλληλη βοήθεια.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών και η επιμονή στην υποστήριξη των ατόμων με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο, γίνονται ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σημαντική μείωση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτόν τον στόχο.”

Asociación Proyecto Hombre
Australasian Therapeutic Communities Association
Dianova International
European Federation of Therapeutic Communities
Euro-TC
Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas
ΚΕΤΗΕΑ (Therapy Center for Dependent Individuals)
Therapeutic Communities Federation of Asia
Treatment Communities of America
World Federation of Therapeutic Communities
———————————————————————————————————
1. World Drug Report (2017)
2. United Nations Office on Drugs and Crime’s and World Health Organization’s International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders.

< Πίσω