ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ


Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, με έδρα τον Βόλο, απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους. Στο Πολυδύναμο Συμβουλευτικό του Κέντρο παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, καθώς και προετοιμασία για ένταξη στις δομές κύριας φάσης θεραπείας του ΚΕΘΕΑ στον Βόλο και στη Λάρισα. Από το 2018 προσφέρονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής στον Αλμυρό, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Δήμο της περιοχής.

Στη Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ παρέχει σε εξωτερική βάση εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, θεραπείας και επανένταξης σε χρήστες ναρκωτικών, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους με τη χρήση, την ηλικία τους, τις εκπαιδευτικές ή εργασιακές τους υποχρεώσεις και την παρουσία ή μη υποστηρικτικού οικογενειακoύ περιβάλλοντος. Στόχος είναι κάθε εξυπηρετούμενος να ενταχθεί στο κατάλληλο για τις ανάγκες του θεραπευτικό πλαίσιο. Για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ δίνει έμφαση στη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών του και στη συμμετοχή τους, μέσω του Κλαμπ Εργασίας, σε προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα απευθύνεται παράλληλα στις οικογένειες (γονείς, συντρόφους, αδέρφια) των χρηστών, με υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και θεραπείας.

Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση της χρήσης ουσιών σε παιδιά και νέους αποτελεί σημαντικό πεδίο δράσης για το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Το πρόγραμμαμ διοργανώνει συστηματικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ενώ συνεργάζεται και με φορείς στον χώρο της παιδικής προστασίας.

Επιπλέον, παρεμβαίνει στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης με πρόγραμμα συμβουλευτικής στο σωφρονιστικό κατάστημα Κασσαβέτειας, στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων και στις Επιμελητείες Ανηλίκων Βόλου και Λάρισας.

Στο Στέκι Πολιτισμού Μετα-μορφώσεις του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διοργανώνονται δημιουργικές, πολιτισμικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Λειτουργεί ανοικτή δανειστική βιβλιοθήκη σε καθημερινή βάση, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δημιουργικές ομάδες και οργανώνονται εκδηλώσεις.

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Συγχρόνως ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και προσφοράς με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μελών του και την εμπλοκή των πολιτών στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

Από τις αρχές του 2021, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ έχει θέσει σε λειτουργία τη Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης & Φιλοξενίας στον Βόλο, η οποία υποστηρίζει εφήβους, νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές τους, προσφέροντας συγχρόνως και στέγαση. Δείτε περισσότερα για αυτή τη νέα δομή εδώ.

Για ραντεβού:
Βόλος: 24210 77055 (ενήλικες), 24210 36412 (έφηβοι)
Αλμυρός: 24220 26366
 
Στοιχεία γενικής επικοινωνίας (γραμματεία): Γ. Καρτάλη 48, 383 33 Βόλος, τ.24210 23430, e-mail: info@kethea-pilotos.gr