ΚΕΘΕΑ MOSAIC


Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC στην Αθήνα προσφέρει ενημέρωση, συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη και πρόληψη της υποτροπής σε εξαρτημένους μετανάστες και πρόσφυγες, προετοιμάζοντας όσους το επιθυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης.

Καλύπτει ευρύτερες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας, φροντίδας της υγείας και της υγιεινής, νομικής ενημέρωσης, μέσα από τη δικτύωση του με  υπηρεσίες και δίκτυα, ενώ υλοποιεί και δράσεις εκμάθησης ελληνικών και δημιουργικών-καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Ο συνδυασμός υπηρεσιών διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής κινητοποίησης για θεραπεία και εκπαίδευσης διαμορφώνει ένα οικείο και ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον υποδοχής, κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων. Οι οικογένειες, οι σύντροφοι και οι φίλοι των εξαρτημένων μεταναστών και προσφύγων μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την εξάρτηση.

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC δραστηριοποιείται, επίσης, με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη στο πλαίσιο δράσεων δευτερογενούς πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για ανήλικους πρόσφυγες (ασυνόδευτους και μη),  μετανάστες και τις οικογένειές τους. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη μείωση των παραγόντων που δημιουργούν εξάρτηση και δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και ενισχύουν την προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται ενημέρωση, συμβουλευτική σε θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, συναισθηματικών δυσκολιών, κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. Για τον σκοπό αυτόν το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC συνεργάζεται με ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC πραγματοποιεί επίσης πρόγραμμα παρεμβάσεων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων που συντονίζονται από τον Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των δύο φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ σε αυτόν τον πληθυσμό.

Διοργανώνει επίσης σεμινάρια ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας προσφύγων και μεταναστών, όσον αφορά τις εξαρτήσεις και τη διαπολιτισμική συμβουλευτική.

Στο πλαίσιο της  διαπολιτισμικής του προσέγγισης, το ΚΕΘΕΑ ΜΟASAIC  αξιοποιεί τις αξίες και την αρχή της αυτοβοήθειας των θεραπευτικών κοινοτήτων (αλληλοβοήθεια, αυτοδιαχείριση, εξέλιξη και αλλαγή, ομάδες ομότιμων κ.λπ.). Παράλληλα, λειτουργεί και ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών, διευρύνοντας το εύρος της κοινωνική δικτύωσης και της πολύπλευρης συναισθηματικής ενσωμάτωσης των εξυπηρετούμενων.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών από το ΚΕΘΕΑ MOSAIC.

 

Για ραντεβού και πληροφορίες:
τ. 210 8256944, διεύθυνση: Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2,112 51 Αθήνα, e-mail: info@kethea-mosaic.gr

www.kethea-mosaic.gr