ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ


Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ απευθύνεται σε ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εξάρτησης και στις οικογένειές τους, μέσα από ένα δίκτυο υπηρεσιών σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου.

Για ενήλικες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών, χώροι πρώτης επαφής με το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ είναι τα Συμβουλευτικά του Κέντρα στην Καλαμάτα, το Ναύπλιο, την Πάτρα και τον Πύργο. Εδώ προσφέρονται υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και προετοιμασίας, σε όσους και όσες το επιθυμούν, για ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ.

Η Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής ΚΥΤΤΑΡΟ, όπου γίνεται η κύρια φάση θεραπείας, βρίσκεται έξω από την πόλη της Καλαμάτας. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της. Μέσα σε κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και αλληλοβοήθειας, αντιμετωπίζουν τα αίτια της εξάρτησής τους και μαθαίνουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους. Αναπληρώνουν τα εκπαιδευτικά τους κενά, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ.ά. δραστηριότητες, καλλιεργούν προσωπικά ενδιαφέροντα, αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινωνία και προετοιμάζονται για την κοινωνική τους επανένταξη.

Η θεραπευτική πορεία ολοκληρώνεται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης στην Καλαμάτα.  Είναι μονάδα εξωτερικής παρακολούθησης, η οποία διαθέτει ξενώνα, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα μέλη της έως ότου βρουν δουλειά. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η ομαλή και ισότιμη ένταξη στην κοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση καθώς και στην πρόληψη της υποτροπής.

Και στις 4 πόλεις όπου διαθέτει μονάδες, το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ προσφέρει στους ανθρώπους με πρόβλημα ναρκωτικών επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μη εντατικό πρόγραμμα θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης. Η θεραπευτική αυτή πρόταση είναι  προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις καθημερινές υποχρεώσεις ατόμων τα οποία διατηρούν σημαντικό βαθμό λειτουργικότητας.

Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών στο στενό τους περιβάλλον, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης της Καλαμάτας, καθώς και στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Ναυπλίου, της Πάτρας και του Πύργου. Στα Κέντρα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς, συγγενείς και φίλους, καθώς και ατομικές και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης. Τα Κέντρα απευθύνονται σε συγγενείς και σημαντικούς άλλους, ανεξάρτητα από το αν ο δικός τους άνθρωπος είναι ενταγμένος σε θεραπεία.

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα συμβουλευτικής κρατουμένων για το πρόβλημα των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα και στις φυλακές Ναυπλίου.

Έφηβοι και έφηβες με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών και οι οικογένειές τους μπορούν να απευθύνονται για υποστήριξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Πάτρας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Κέντρο παραπέμπει στη Θεραπευτική Κοινότητας διαμονής του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στην Αθήνα.

Σε όλες τις πόλεις όπου διαθέτει μονάδες το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ προσφέρεται επίσης θεραπευτική υποστήριξη και για τις άλλες μορφές εξάρτησης με τις οποίες ασχολείται το ΚΕΘΕΑ, δηλαδή για την εξάρτηση από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται τόσο στη μονάδα της Πάτρας όσο και στα Πολυδύναμα Κέντρα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Πύργο, το Ναύπλιο και την Καλαμάτα.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει επίσης δημιουργηθεί Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στον Πύργο και Κινητή Μονάδα στο Ναύπλιο.

Δείτε περισσότερα για όλες τις νέες μονάδες ΕΣΠΑ του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ στους παρακάτω συνδέσμους:

Πολυδύναμο Κέντρο και Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στον Πύργο (πατήστε εδώ).

Πολυδύναμο Κέντρο και Κινητή Μονάδα στο Ναύπλιο (πατήστε εδώ).

Πολυδύναμο Κέντρο στην Καλαμάτα (πατήστε εδώ).

 

Για ραντεβού:

Καλαμάτα:  27210 86967
Ναύπλιο: 27520 47251
Πάτρα:  2610 343400
Πύργος: 26210 37411

Στοιχεία γενικής επικοινωνίας (γραμματεία): Κολοκοτρώνη 1, 241 00 Καλαμάτα, τ. 27210 87356, e-mail: info@kethea-kyttaro.gr