ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ


Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους, μέσα από ένα δίκτυο υπηρεσιών σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου.

Xώροι πρώτης επαφής με το πρόγραμμα αποτελούν τα Συμβουλευτικά του Κέντρα στην Καλαμάτα, το Ναύπλιο, την Πάτρα και τον Πύργο.  Εδώ προσφέρονται υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και προετοιμασίας, σε όσους το επιθυμούν, για ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ.

Η Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής ΚΥΤΤΑΡΟ, όπου γίνεται η κύρια φάση θεραπείας, βρίσκεται έξω από την πόλη της Καλαμάτας. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της. Μέσα σε κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και αλληλοβοήθειας, αντιμετωπίζουν τα αίτια της εξάρτησής τους και μαθαίνουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους. Αναπληρώνουν τα εκπαιδευτικά τους κενά, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ.ά. δραστηριότητες, καλλιεργούν προσωπικά ενδιαφέροντα, αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινωνία και προετοιμάζονται για την κοινωνική τους επανένταξη.

Η θεραπευτική πορεία ολοκληρώνεται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης στην Καλαμάτα.  Είναι μονάδα εξωτερικής παρακολούθησης, η οποία διαθέτει ξενώνα, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα μέλη της έως ότου βρουν δουλειά. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η ομαλή και ισότιμη ένταξη στην κοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση καθώς και στην πρόληψη της υποτροπής.

Και στις 4 πόλεις όπου διαθέτει μονάδες, το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ προσφέρει επίσης τη δυνατότητα υποστήριξης μέσα από μη εντατικό πρόγραμμα θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης. Η θεραπευτική αυτή πρόταση είναι  προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις καθημερινές υποχρεώσεις ατόμων τα οποία διατηρούν σημαντικό βαθμό λειτουργικότητας.

Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης στο στενό τους περιβάλλον, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης της Καλαμάτας, καθώς και στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Ναυπλίου, της Πάτρας και του Πύργου. Στα Κέντρα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς, συγγενείς και φίλους, καθώς και ατομικές και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης. Τα Κέντρα απευθύνονται σε συγγενείς και σημαντικούς άλλους, ανεξάρτητα από το αν ο δικός τους άνθρωπος είναι ενταγμένος σε θεραπεία.

Στην Πάτρα υποστηρίζονται επίσης έφηβοι χρήστες ουσιών και οι οικογένειές τους. Εφόσον υπάρχει ανάγκη εντατικότερης και πιο μακροχρόνιας παρέμβασης, οι έφηβοι μπορούν να προετοιμαστούν και να παραπεμφθούν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα εφήβων και οικογενειών ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στην Αθήνα, όπου λειτουργεί ξενώνας.

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα συμβουλευτικής κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα και στις φυλακές Ναυπλίου.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ έχει δημιουργήσει μια σειρά από νέες μονάδες:

Από τα τέλη του 2019 λειτουργεί στον Πύργο Πολυδύναμο Κέντρο εξωτερικής παρακολούθησης για ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εξάρτησης και τις οικογένειές τους, καθώς και Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης. Δείτε εδώ περισσότερα για τις δύο νέες μονάδες στον Πύργο.

Από τα τέλη του 2020 λειτουργούν, επίσης, Πολυδύναμο Κέντρο και Κινητή Μονάδα στο Ναύπλιο (δείτε περισσότερο εδώ), καθώς και Πολυδύναμο Κέντρο στην Καλαμάτα (δείτε εδώ).

 

Για ραντεβού:

Καλαμάτα:  27210 89482
Ναύπλιο: 27520 47251
Πάτρα:  2610 343400
Πύργος: 26210 37411

Στοιχεία γενικής επικοινωνίας (γραμματεία): Κολοκοτρώνη 1, 241 00 Καλαμάτα, τ. 27210 87356, e-mail: info@kethea-kyttaro.gr