ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Για την υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων στον δρόμο, και ιδίως όσων δεν έχουν αίτημα θεραπείας, είναι αποκομμένοι από τις υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ εφαρμόζει από το 1995 προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης που συνδέεται με τη χρήση ουσιών.Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο δράσεις προσέγγισης χρηστών στον δρόμο (street-work) όσο και τη λειτουργία ειδικών χώρων διημέρευσης εξαρτημένων (στέκια). Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ δεν αποκλείει τον μακροπρόθεσμο στόχο της ένταξης σε θεραπεία και επίτευξης της αποχής, ωστόσο, δεν τον θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή υποστήριξης. Στις μονάδες του περιλαμβάνονται:

  • Πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο. Διενεργείται με καθημερινές περιπατητικές ή εποχούμενες εξορμήσεις (κινητή μονάδα), διαφορετικές ώρες του εικοσιτετραώρου και σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Προσφέρει: ψυχολογική υποστήριξη, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών, δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση ουσιών, διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες, απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα, σε περιπτώσεις κρίσης.
  • Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης στην περιοχή της Ομόνοιας. Το Κέντρο («στέκι») είναι ασφαλής και “ελεύθερος” από ουσίες χώρος που δίνει στους εξαρτημένους τη δυνατότητα να παραμείνουν σημαντικό διάστημα της ημέρας μακριά από την πιάτσα και να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα. Προσφέρει πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, σεμινάρια με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων και βλαβών που συνδέονται με τη χρήση, ανταλλαγή συρίγγων, σίτιση, ιματισμό και εγκαταστάσεις για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής, ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα και θέματα κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας, παραπομπές σε θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες.
  • Μονάδα Σωματικής Υγείας. Παρέχει στα μέλη όλων των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ολοκληρωμένη οδοντιατρική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπεία, προσθετική).
  • Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης όλων των βαθμίδων ψυχικής υγείας στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, καθώς και Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης και Υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας. Δείτε περισσότερα για τις νέες αυτές μονάδες εδώ.

 

Eιδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης & Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο: Κουμουνδούρου 28, 104 37 Αθήνα, τ.. 210 5200800, e-mail: ekap@kethea-exelixis.gr

Μονάδες Σωματικής και Ψυχικής Υγείας: Εμμ. Μπενάκη 84, 106 81 Αθήνα, τ. 210  3301157-9, εσωτ. 219, e-mail: gramateia-diagnostiko@kethea-exelixis.gr

Στοιχεία γενικής επικοινωνίας (γραμματεία): Κουμουνδούρου 28, 104 37 Αθήνα, τ. 210 5200800,
e-mail: info@kethea-exelixis.gr