Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ


Η πλειονότητα των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ στελεχώνει τα θεραπευτικά προγράμματα, έχει άμεση καθημερινή επαφή με τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και συνεισφέρει στο θεραπευτικό έργο, ανεξαρτήτως θέσης και ειδικότητας εργασίας.

Πολυχρόνη πείρα στον εξειδικευμένο τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δέσμευση χαρακτηρίζουν το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ποσοστό 15% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι απόφοιτοι/ες αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.

Στις 31.12.2020 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 381 μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης και 45 μερικής απασχόλησης, σε θέσεις εκπαιδευτών-τριών/επιμορφωτών/τριών στα θεραπευτικά προγράμματα.

Σημαντικές ανάγκες στελέχωσης παραμένουν ακάλυπτες, καθώς από το 2009 η δύναμη του μόνιμου προσωπικού του ΚΕΘΕΑ έχει υποστεί μείωση που υπερβαίνει το 20%, και τα κενά δεν καλύπτονται παρά προσωρινά μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου (πχ. επικουρικό προσωπικό, ΟΑΕΔ, προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς).

Έτσι, στις 31.12.2020 απασχολούνταν επίσης στο ΚΕΘΕΑ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 5 εργαζόμενοι/ες στη Γραμμή Βοήθειας 1114 και 1 εργαζόμενη στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των παραπάνω καλύπτονται αντίστοιχα από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και από δωρεά Καλύμνιου ομογενή.

Επιπλέον, στη διάρκεια της χρονιάς προσλήφθηκαν 49 εργαζόμενοι/ες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση νέων μονάδων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και 27 εργαζόμενοι/ες ως λοιπό επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με διετείς συμβάσεις. Τέλος, στο ΚΕΘΕΑ απασχολούνταν 72 ωφελούμενοι/ες του ΟΑΕΔ.

Στοχεύοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού του, το ΚΕΘΕΑ προσφέρει στους/στις εργαζόμενούς/ές του εκπαίδευση και εποπτεία. Θεσμικά όργανα και διαδικασίες οριζόντιας επικοινωνίας και ζύμωσης δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό να συμβάλλει στην επεξεργασία σημαντικών για τον οργανισμό θεμάτων και προάγουν τη συμμετοχικότητα, την πρωτοβουλία και τη δέσμευση. Το προσωπικό αορίστου χρόνου του ΚΕΘΕΑ αξιολογείται κατ’ έτος, βάσει στοχοθεσίας.

Η δουλειά των εργαζόμενων του ΚΕΘΕΑ πλαισιώνεται από το έργο δεκάδων εθελοντών, ενώ αδιάλειπτη και πολύτιμη είναι η προσφορά των 14 Συλλόγων Οικογένειας και Φίλων των προγραμμάτων απεξάρτησης.

Οι εργαζόμενοι/ες και εθελοντές/ντριες του ΚΕΘΕΑ δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Οργανισμού, προϊόν επεξεργασίας του Συμβουλίου Πολιτικής ΚΕΘΕΑ.

Δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας ΚΕΘΕΑ και τον Κανονισμό Εργασίας του.