Μονάδες στη Ρόδο


«Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων νομού Ρόδου» (MIS 6004821)

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 156.065,00€

Το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

 • Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών
 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης
 • Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, 851 33 Ρόδος, τ.: 22410 73751, 22410 20343 και  6985196732,  ccrodos@kethea-ariadni.gr

«Κινητή Μονάδα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων νομού Ρόδου» (MIS 6004843)

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 144.443,00€

Η Κινητή Μονάδα Ρόδου έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους που διαμένουν στον δρόμο ή εκτός του αστικού ιστού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.  Απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους με εξάρτηση από παράνομες  ή νόμιμες ουσίες (ναρκωτικά ή αλκοόλ), εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, και συννοσηρότητα (χρήση ουσιών και ψυχική διαταραχή)

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 • Βραχεία παρέμβασης
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από :

 • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού,
 • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.
 • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work)
 • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, 851 33 Ρόδος, τ.: 22410 73751 και 22410 20343, kmrodos@kethea-ariadni.gr