Μονάδα στην Άρτα


Πολυδύναμο Κέντρο Ηπείρου με έδρα την Άρτα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: ……………………….

Το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο Άρτας παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης για την προβληματική χρήση ή την εξάρτηση από ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο/gaming. Απευθύνεται τόσο σε όσους αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε μέλη του στενού τους περιβάλλοντος.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

  • Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών
  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
  • Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης
  • Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

 

Στοιχεία επαφής: Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου 2, 47 132 Άρτα, τηλ.: 26810 22881 (προσωρινή γραμμή), e-mail:

 

LOGO EΣΠΑ ΗΠΕΙΡΟΥ