Μονάδες στον Πειραιά


Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις στον Πειραιά

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 327.180 €

Η Μονάδα εδράζεται στον Πειραιά και απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο/gaming. Υποστήριξη παρέχεται επίσης στα μέλη της οικογένειας ή του στενού τους περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση της μονάδας είναι εξατομικευμένη με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου και έμφαση στην ατομική συμβουλευτική. Οι υπηρεσίες της προσφέρονται σε εξωτερική βάση και περιλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση και αξιολόγηση ψυχιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών.
  • Ατομική συμβουλευτική
  • Ομαδική συμβουλευτική
  • Οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας
  • Αξιολόγηση της σωματικής υγείας
  • Παραπομπές σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας
  • Καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  • Συνεργασία και δικτύωση με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας, καθώς και ψυχιατρικές κλινικές και κοινωνικές δομές
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για φορείς

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις

Η δημιουργία μονάδας για την εξάρτηση από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις στον Πειραιά συμβάλλει στην πληρέστερη υποστήριξη του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, όπου διαπιστώνεται ποικιλία αναγκών και αιτημάτων βοήθειας σε σχέση με τις εξαρτήσεις.

Η Μονάδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020.

Διεύθυνση:  Θηβών 60, Πειραιάς, τ. 210 4208152, e-mail: info@kethea–nostos.gr

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τον Πειραιά

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 196.920,00 €

Στόχος της Μονάδας είναι να ενισχύσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης στην κοινωνία και την αγορά εργασίας ατόμων που ολοκληρώνουν πρόγραμμα
απεξάρτησης. Οι υπηρεσίες του προγράμματος αφορούν 4 άξονες:

Νομική υποστήριξη
Περιλαμβάνει: την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών για τη σημασία αντιμετώπισης νομικών εκκρεμοτήτων από την περίοδο της χρήσης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη θεραπευτική πορεία∙ την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες που δίνει ο Ν. 4139/2013, ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης∙ την προσπάθεια αποτύπωσης του ποινικού ιστορικού, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες νομικές ενέργειες∙ την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής προς τους συμμετέχοντες/ουσες ή τους/τις συνηγόρους τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση υποθέσεων ποινικής ή διοικητικής φύσης.

Υποστήριξη στην οικονομική δραστηριότητα
Περιλαμβάνει συμβουλευτική για ζητήματα φορολογικών υποχρεώσεων, τη διεκδίκηση επιδομάτων και κοινωνικών μερισμάτων και την  επιχειρηματικότητα, είτε του ιδιωτικού τομέα είτε της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ανάπτυξη προ-επαγγελματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
Περιλαμβάνει επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και προώθησης στην απασχόληση, καθώς και κατάρτιση σε μια σειρά από τομείς: ανακύκλωση και αξιοποίηση υλικών (πλαστικού, αλουμινίου, χαρτιού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών)∙ παραγωγή εικαστικών χρηστικών αντικειμένων από ανακυκλωμένα υλικά∙ μεταποίηση υφασμάτων και αισθητική αναβάθμιση τους∙ επεξεργασία ψηφιακής εικόνας και ήχου (πολυμέσα και animation) ∙ προώθηση προϊόντων και δημιουργίας e-shop.  Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχή σε εικαστικές και δημιουργικές ομάδες.

Δράσεις επανασύνδεσης με το εκπαιδευτικό σύστημα
Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και τη συμμετοχή σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η Μονάδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020.

Διεύθυνση: Ευπλοίας 32, 18537 Πειραιάς, τ. 210 4227570, 210 4227960, e-mail: info@kethea-nostos.gr