Μονάδες στο Ναύπλιο


Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 6002356 10/2023-12/2024

Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027


Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 175.687,50 €

Το Πολυδύναμο Κέντρο Ναυπλίου έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

 • Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών
 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης
 • Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.
 • Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.
Διεύθυνση: Άργους 107,  21100 Ναύπλιο Αργολίδας, τ.: 27520-25083, e-mail: pd-nafplio@kethea-kyttaro.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 6002391,10/2023-12/2024

Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027


Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 167.250,00 €

Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης είναι η μοναδική σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου με αποστολή την υποστήριξη ατόμων με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ, διαδικτύου και τυχερών παιχνιδιών, καθώς και των οικείων τους. Θα δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένη βοήθεια.

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 • Βραχείας παρέμβασης
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από :

 • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εντός και εκτός αστικού ιστού,
 • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.
 • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work)
 • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Διεύθυνση: Άργους 107, 21100  Ναύπλιο Αργολίδας, τ. 27520-25083,  e-mail: km-nafplio@kethea-kyttaro.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο