Μονάδες στο Ηράκλειο Κρήτης


Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 325.287,28€ (MIS 6004494)

Η Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα απευθύνεται σε μια από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: Ανθρώπους με ψυχική διαταραχή που παράλληλα έχουν προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο. Η Μονάδα θα υποστηρίζει επίσης τα μέλη της στενής ή ευρύτερης οικογένειάς τους.

Η θεραπευτική παρέμβαση είναι ολιστική και περιλαμβάνει υπηρεσίες τόσο ψυχιατρικής φροντίδας όσο και απεξάρτησης, από την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία χωροταξικά μονάδα, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων αυτής της ομάδας-στόχου. Αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι δράσεις που αναπτύσσει η Μονάδα περιλαμβάνουν:

• Εκτίμηση και αξιολόγηση (ψυχιατρική-ψυχολογική εκτίμηση, εκτίμηση κοινωνικών αναγκών)
• Ατομική θεραπεία (ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, ψυχιατρική παρακολούθηση, σύσταση φαρμακευτικής αγωγής και ευρύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
• Οικογενειακή θεραπεία και οικογενειακή συμβουλευτική
• Θεραπευτικές ομάδες μελών ανά στάδιο εξέλιξης στη θεραπευτική διαδικασία (Α’ βάση, Β’ φάση, follow up, ολοκλήρωση)
• Κέντρο Ημέρας με εντατική θεραπευτική παρέμβαση
• Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων για το λειτουργικό πρόγραμμα του Κέντρου
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης (εκπλήρωση καλλιτεχνικών στόχων)
• Εξωτερικές δραστηριότητες (εκδρομές, εξορμήσεις)
• Ομάδες γονέων
• Επισκέψεις κατ’ οίκον σε μέλη της Μονάδας, όταν κρίνεται απαραίτητο
• Κέντρο αναφοράς παραπομπών όλων των ασθενών διπλής διάγνωσης της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.ΝΗ.
• Επισκέψεις μελών στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑ.Γ.ΝΗ.
• Δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φορείς
• Δικτύωση με φορείς: υγείας, κοινωνικούς, πρόνοιας, εκπαίδευσης, τοπικούς κτλ.
• Παραπομπές (εντός και εκτός ΚΕΘΕΑ)

Η Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διεύθυνση: Μονάδα για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα,  Σμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης (1ος όροφος), τ.: 2810322708

 

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 250.036,27€ (MIS 6004484)   

Η Κινητή Μονάδα Hρακλείου έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους που διαμένουν στον δρόμο ή εκτός του αστικού ιστού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.  Απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους με εξάρτηση από παράνομες  ή νόμιμες ουσίες (ναρκωτικά ή αλκοόλ), εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, και συννοσηρότητα (χρήση ουσιών και ψυχική διαταραχή)

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
  • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
  • Βραχεία παρέμβασης
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από :

  • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού,
  • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.
  • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work)
  • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων
  • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διεύθυνση: Κινητή Μονάδα ΗρακλείουΣμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης (2ος όροφος), τ.: 2810 261026, 261126, 6985196733, φαξ 2810 260566
e-mail: kmiraklio@kethea-ariadni.gr