Μονάδες στην Αθήνα


Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης και Υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στην Αθήνα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 291.249€

Η Μονάδα στοχεύει στην πρωτογενή φροντίδα εξαρτημένων ατόμων που δεν έχουν σταθερές συνθήκες διαβίωσης ή είναι άστεγα και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Στόχος της δεν είναι απλώς η ενημέρωση και η ενδεχόμενη κινητοποίηση για θεραπεία, αλλά, κυρίως, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καταστάσεων κινδύνου που συνδέονται με την προβληματική χρήση ουσιών και την αστεγία.

Εγκατεστημένη εντός του αστικού ιστού, η Μονάδα προσφέρει απρόσκοπτη και ευέλικτη πρόσβαση σε βοήθεια μέσω:

  • ασφαλούς και ελεύθερου από ουσίες χώρου διημέρευσης (στέκι), όπου παρέχονται σίτιση, ιματισμός, εγκαταστάσεις για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτική αρωγή, στοχευόμενη συμβουλευτική και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες.
  • εξορμήσεων εκτός δομής (outreach work) με την ειδικά διαμορφωμένη Κινητή Μονάδα για παροχή συμβουλευτικής, χορήγηση κιτ ασφαλούς χρήσης, διανομή προφυλακτικών, ανταλλαγή συρρίγων και την πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων ασφαλέστερης χρήσης και πρόληψης των μολυσματικών ασθενειών στον δρόμο.
  • παρεμβάσεων υποστήριξης ατόμων με πρόβλημα χρήσης στα Κέντρα Φιλοξενίας και σε ξενώνες προσφύγων

Για την επίτευξη των στόχων της και για την ενίσχυση του εύρους υπηρεσιών που θα παρέχονται στον δρόμο, η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης με:

  • καταγραφή και ανάλυση των αναγκών της ομάδα-στόχου, χαρτογράφηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, ανάδειξη πιθανών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο μια προσέγγισης έρευνας δράσης (action research), εκ παραλλήλου, δηλαδή, διερεύνησης και εφαρμογής.
  • διασύνδεση και κοινές δράσεις με φορείς που εξυπηρετούν πρόσθετες και πιο εξειδικευμένες ανάγκες, όπως μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης, ξενώνες, θεραπευτικά προγράμματα, κέντρα ψυχικής υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας κ.λπ.

Η Μονάδα εντάσσεται στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε υποστήριξη και μείωση της βλάβης για τη χρήση ουσιών στην περιοχή της πρωτεύουσας πάνω από 25  χρόνια.

Η Μονάδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020.

 

Διεύθυνση: Κουμουνδούρου 28, 104 37 Αθήνα, τ. 210 5200800, 210 5200810, e-mail: info@ketheaexelixis.gr   &   ekap@kethea-exelixis.gr

 

Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα με Έδρα την Αθήνα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 345.660€

Η Μονάδα υποστηρίζει άτομα που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας παράλληλα με την εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες, τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο/gaming.

Η περίπλοκη συνθήκη της διπλής διάγνωσης θέτει ιδιαίτερες θεραπευτικές προκλήσεις, που πολύ συχνά οδηγούν στο φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας», δηλαδή της παραπομπής των ατόμων από υπηρεσία σε υπηρεσία λόγω αδυναμίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Στόχος της Μονάδας είναι η έγκαιρη και ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο διαταραχών που συνυπάρχουν στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης που δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

Η Μονάδα υποστηρίζει:

  • άτομα με διπλή διάγνωση που δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπάρχουσες δομές απεξάρτησης λόγω του είδους ή της βαρύτητας της ψυχικής νόσου. Παρέχει σε εξωτερική βάση υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια ένταξης/επανένταξης στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.
  • άτομα με διπλή διάγνωση που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα απεξάρτησης, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες ψυχιατρικές και εργοθεραπευτικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής που θα είναι συμβατή με τη διαδικασία απεξάρτησης.

Συγχρόνως η μονάδα προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον και τους σημαντικούς άλλους των ατόμων με διπλή διάγνωση.

Η Μονάδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020.

 

Διεύθυνση: Εμ. Μπενάκη 84, 106 81 Αθήνα, τ. 210  3301157-9, εσωτ. 219, e-mail: diplidiagnosi@kethea-exelixis.gr