Μονάδες στη Θεσσαλονίκη (ΙΙ)


Μονάδα για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα στη Θεσσαλονίκη  με κωδικό ΟΠΣ: 6001595

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:  € 260.130,00

Η Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα απευθύνεται σε μία από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: Άτομα με ψυχική διαταραχή και παράλληλα προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο. Υποστήριξη παρέχεται επίσης στα μέλη του περιβάλλοντός τους.

Η μονάδα προσφέρει τις ακόλουθες  υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση και αξιολόγηση (ψυχιατρική-ψυχολογική εκτίμηση, εκτίμηση κοινωνικών αναγκών).
 • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
 • Οικογενειακή συμβουλευτική.
 • Καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Συνεργασία και δικτύωση  με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας καθώς και ψυχιατρικές κλινικές και κοινωνικές δομές.
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κ.λπ.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φορείς.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Η Μονάδα χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Επικοινωνία: Ευριπίδου 16,  546 34 Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2310 2310 215595, e-mail: dd@kethea-ithaki.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Πέμπτη: 09:00-20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή: 09:00-17:00.

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα την Θεσσαλονίκη με κωδικό ΟΠΣ: 6001596

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:  € 184.230,00

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης έρχεται να επεκτείνει την υποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται στα προγράμματα απεξάρτησης και να τους βοηθήσει σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότιμη και ουσιαστική ενσωμάτωση στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Επαγγελματική συμβουλευτική και ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Νομική συμβουλευτική  και ενημέρωση για τις δυνατότητες που δίνει ο Νόμος περί Ναρκωτικών, υποστήριξη για τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων ποινικής ή διοικητικής φύσεως.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία: καλλιέργεια γλωσσικών και αριθμητικών δεξιοτήτων, εκμάθηση χειρισμού νέων τεχνολογιών, εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, θεατρική αγωγή και επιμορφωτικές δράσεις μέσω της τέχνης.

Τι πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας απεξάρτησης στη φυλακή των Διαβατών Θεσσαλονίκης καθώς και στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων της πόλης.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Επικοινωνία: Σίνδος 57400 & Ρεμπέλου 7, 54631 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 798139, 2310 221382 και 2310 723110, e-mail: entaxis@kethea-ithaki.gr
Ωράριο λειτουργίας: 09:00- 21:00