Μονάδες στα Ιωάννινα


Kινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:281.600,00 ευρώ

Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης πραγματοποιεί εξορμήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια Ηπείρου, κυρίως σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, με στόχο την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διαφορετικές μορφές εθισμού (ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming), διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με κατάλληλα για τις ανάγκες τους προγράμματα.

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 • Βραχεία παρέμβασης
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από :

 • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού,
 • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.
 • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work)
 • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 37,  Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, 45 500 Ιωάννινα, τηλ.: 26510  37812, e-mail:info@ketheaepirou.gr(προσωρινό)

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:223.500,00 ευρώ

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης ενισχύει σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία τη διαδικασία ισότιμης και παραγωγικής ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία ανθρώπων που ολοκληρώνουν πρόγραμμα απεξάρτησης. Για τον σκοπό αυτό το πρόγραμμα προσφέρει:

 • Νομική Στήριξη: ενημέρωση για τις δυνατότητες που δίνει ο Νόμος περί Ναρκωτικών, ενημέρωση και συμβουλευτική σε εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, υποστήριξη για την αντιμετώπιση υποθέσεων ποινικής ή διοικητικής φύσεως.
 • Υποστήριξη σε ζητήματα οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία: καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη, όπως γλωσσικές και αριθμητικές δεξιότητες,  δεξιότητες χειρισμού νέων τεχνολογιών καθώς και περιβαλλοντική συνείδηση,  δημιουργική απασχόληση και επιμορφωτικές δράσεις μέσω της τέχνης (καλλιτεχνικά, φωτογραφία) και της σωματικής άσκησης, επανασύνδεση με την αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων), σεμινάρια περιβαλλοντικής προστασίας και ανακύκλωσης προϊόντων.

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 37,  Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, 45 500 Ιωάννινα, τ.: 26510 37812, e-mail:info@ketheaepirou.gr (προσωρινό)