Μονάδες σε Λάρισα και Τρίκαλα


Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 203.136,00 €.

Η ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας απεξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες συνδέεται όχι μόνο με την αποχή από τη χρήση ουσιών αλλά και την πλήρως λειτουργική επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, αίροντας όλα εκείνα τα εμπόδια που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό και την παραβατικότητα. Για τον λόγο αυτόν στο ΚΕΘΕΑ η κοινωνική ένταξη είναι βασικός πυλώνας της διαδικασίας απεξάρτησης και κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής.

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας θα υλοποιηθούν δράσεις που θα αφορούν το τρίπτυχο επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία – επαγγελματική προκατάρτιση – υποστήριξη. Αναλυτικά οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Μαθήματα πληροφορικής σε οργανωμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε οργανωμένη αίθουσα διδασκαλίας.
  • Επαγγελματική προκατάρτιση στην ξυλουργική τέχνη σε οργανωμένο εργαστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.
  • Ομαδική και ατομική συμβουλευτική.
  • Νομική υποστήριξη, που περιλαμβάνει ενημέρωση και συμβουλευτική σε εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος περί ναρκωτικών.

Οι δράσεις αυτές αφορούν άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης που συμμετέχουν στις μονάδες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ή που θα ενταχθούν σε αυτές τη διετία 2021-2022.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Λάρισα: 2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, τηλ.: 2410 251853 & Τρίκαλα: Αγ. Νικολάου 10, τηλ.: 24310 29921