Μονάδες στη Λάρισα & τα Τρίκαλα


Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 203.136,00 €.

Η ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας απεξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες συνδέεται όχι μόνο με την αποχή από τη χρήση ουσιών αλλά και την πλήρως λειτουργική επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, αίροντας όλα εκείνα τα εμπόδια που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό και την παραβατικότητα. Για τον λόγο αυτόν στο ΚΕΘΕΑ η κοινωνική ένταξη είναι βασικός πυλώνας της διαδικασίας απεξάρτησης και κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής.

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας θα υλοποιηθούν δράσεις που θα αφορούν το τρίπτυχο επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία – επαγγελματική προκατάρτιση – υποστήριξη. Αναλυτικά οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μαθήματα πληροφορικής σε οργανωμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε οργανωμένη αίθουσα διδασκαλίας.
 • Επαγγελματική προκατάρτιση στην ξυλουργική τέχνη σε οργανωμένο εργαστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.
 • Ομαδική και ατομική συμβουλευτική.
 • Νομική υποστήριξη, που περιλαμβάνει ενημέρωση και συμβουλευτική σε εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος περί ναρκωτικών.

Οι δράσεις αυτές αφορούν άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης που συμμετέχουν στις μονάδες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ή που θα ενταχθούν σε αυτές τη διετία 2021-2022.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Διεύθυνση: Λάρισα: 2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, τ.: 2410 251853, e-mail: info@kethea-exodos.gr  // Τρίκαλα: Αγ. Νικολάου 10, τ.: 24310 29921, e-mail: info@kethea-exodos.gr

 

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας  με Έδρα τη Λάρισα

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 217.120€ 

Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση-κατάχρηση νόμιμων και παράνομων ουσιών και στις οικογένειές τους και διαμένουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
 • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 • Βραχείας παρέμβασης
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτικές Κοινότητες, Προγράμματα Υποκατάστασης κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από:

 • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού (ομιλίες, εκδηλώσεις, ενημερωτικά περίπτερα).
 • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, κ.ά.
 • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων (προσέγγιση, δουλειά στο δρόμο).
 • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, κ.ά.) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων.
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές Αρχές, καταστήματα κράτησης, κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ με έδρα τη Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Διεύθυνση: Κύπρου 103, 41222 Λάρισα, τ.: 2410 555053 και 2410 253936, κινητό: 6985196578, e-mail: kmlarissa@kethea-exodos.gr