Μονάδες στη Λαμία


Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 188.500 €

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες ατόμων με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, κ.α.

Το Πολυδύναμο Κέντρο παρέχει:

• Υπηρεσίες αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών.
• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και κινητοποίησης.
• Υπηρεσίες βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης.
• Συνεργασίες με Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας, όπως Νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.
• Παραπομπές σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όπως Θεραπευτικές Κοινότητες, Προγράμματα Υποκατάστασης, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κ.λπ.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών και χωρίς διακρίσεις.

Η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

Διεύθυνση:  Βασιλικών 20, 35133 Λαμία, τ.: 22310 67885 & 22310 45456, e-mail: pklamia@kethea-exodos.gr

 

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 211.820 € 

Η Κινητή Μονάδα έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση-κατάχρηση νόμιμων και παράνομων ουσιών και τις οικογένειές τους και διαμένουν στην επαρχία του Νομού Φθιώτιδας και στους όμορους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας, με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης.
  • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
  • Βραχείας παρέμβασης.
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όπως Θεραπευτικές Κοινότητες, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Προγράμματα Υποκατάστασης, κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από:

  • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού (ομιλίες, εκδηλώσεις, ενημερωτικές δράσεις).
  • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, κ.α.
  • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων (προσέγγιση, δουλειά στο δρόμο).
  • Συνεργασίες με Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, κ.α.) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων.
  • Συνεργασίες με Υπηρεσίες όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δικαστικές Αρχές, Καταστήματα Κράτησης, κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

 

Διεύθυνση: Βασιλικών 20, 35133  Λαμία, τ.: 22310 67885 & 22310 45456, e-mail: kmlamia@kethea-exodos.gr