Μονάδα στη Λαμία


Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 188.500,00€.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες ατόμων με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, κ.α.

Το Πολυδύναμο Κέντρο παρέχει:

• Υπηρεσίες αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών.
• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και κινητοποίησης.
• Υπηρεσίες βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης.
• Συνεργασίες με Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας, όπως Νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.
• Παραπομπές σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όπως Θεραπευτικές Κοινότητες, Προγράμματα Υποκατάστασης, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κ.λπ.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών και χωρίς διακρίσεις.

Η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Βασιλικών 20, Τ.Κ.: 35133, Λαμία
Τηλ.: 22310 67885 & 22310 45456
E-mail: pklamia@kethea-exodos.gr