Μονάδα στα Χανιά


Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 229.898,04€  (MIS 6004478)    

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

  • Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών
  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
  • Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης
  • Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διεύθυνση: Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος Όροφος), 73135 Χανιά, τηλ. 28210 87040, 28210 02120, φαξ 28210 87741, chania@kethea-ariadni.gr