Μονάδα στη Θεσσαλονίκη (Ι)


Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη με κωδικό ΟΠΣ: 6001597

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:  € 407,330,00 

Η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας και έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει βασικό στόχο την πρωτογενή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων που είναι άστεγα ή δεν έχουν σταθερές συνθήκες διαβίωσης, δεν βρίσκονται σε επαφή με θεραπευτικές υπηρεσίες και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε αυτές.

Η Μονάδα  απευθύνεται σε όλες τις επιμέρους ομάδες που συνθέτουν τoν πληθυσμό των εξαρτημένων στον δρόμο, εκδιδόμενα άτομα, μετανάστες, παραβάτες του νόμου κ.λπ., με στόχο να καλύψει ολοκληρωμένα τις άμεσες ανάγκες τους και να τα διασυνδέσει με υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτόν, η Μονάδα προσφέρει:

  • Χώρο άμεσης πρόσβασης εντός του αστικού ιστού, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα σε βασικές και επείγουσες ανάγκες των εξαρτημένων, με παροχή ασφαλούς και καθαρού από ουσίες χώρου διημέρευσης, σίτισης, ιματισμού, δυνατότητας φροντίδας της ατομικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικής αρωγής, στοχευμένης συμβουλευτικής, παραπομπών σε άλλες υπηρεσίες κ.ά.
  • Διασύνδεση με δομές που εξυπηρετούν άλλες ανάγκες των εξαρτημένων, μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας τα οποία εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη υποδοχή των παραπεμπόμενων και τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
  • Προσέγγιση χρηστών στον δρόμο (street-work).
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων και καταστάσεων κινδύνου που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, με χορήγηση κιτ ασφαλούς χρήσης.
  • Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, ενημερωτικών σεμιναρίων στον δρόμο για την ασφαλέστερη χρήση και την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.
  • Αναγνώριση και καταγραφή των αναγκών των ομάδων-στόχων.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Η Μονάδα χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Διεύθυνση: Πίνδου 4, Λαδάδικα, 54625 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310544939 και 2310221235 (εσωτ 218, 209), e-mail: streetwork@kethea-promitheas.gr, info@kethea-promitheas.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα 12:00-20:00 και Τρίτη έως Παρασκευή 09:00-17:00