Μονάδα στη Λέσβο


Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Λέσβο με κωδικό ΟΠΣ:6003515

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 320.000, 00€

Η Κινητή Μονάδα στη Λέσβο έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους που διαμένουν στον δρόμο ή εκτός του αστικού ιστού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης.  Απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους με εξάρτηση από παράνομες  ή νόμιμες ουσίες (ναρκωτικά ή αλκοόλ), εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, και συννοσηρότητα (χρήση ουσιών και ψυχική διαταραχή)

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικής και κινητοποίησης
  • Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
  • Βραχεία παρέμβασης
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης κ.λπ.

Δραστηριοποιείται μέσα από :

  • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού,
  • Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά.
  • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work)
  • Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων
  • Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

 

Διεύθυνση: Ερμού 311, 81100 Μυτιλήνη, τ: 2251025670, e-mail: kinitimonadalesvos@kethea-nostos.gr