Μονάδα στη Χίο


«Πολυδύναμο Κέντρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» με κωδικό ΟΠΣ: 6003511

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 112.925,65€

Το Πολυδύναμο Κέντρο Χίου έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες ατόμων με πρόβλημα χρήσης/εξάρτησης και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν περιστασιακά ή συστηματικά πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ, τυχερών παιχνιδιών, διαδικτύου/gaming, σε άτομα με διπλή διάγνωση κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο προσφέρει:

  • Αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών
  • Συμβουλευτική και κινητοποίηση για θεραπεία
  • Βραχεία παρέμβαση-θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.
  • Συνεργασία και δικτύωση με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

 

Διεύθυνση:  Κοντογιάννη 8,  82100 Χίος, τ.: 22710 42507, e-mail: chiospol@kethea-nostos.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή,  08:00-16:00.