Μονάδα στον Βόλο


Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης & Φιλοξενίας για Eφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Εξαρτητική/Αντικοινωνική Συμπεριφορά και τις Οικογένειές τους  με έδρα τον Βόλο

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 291.200,00 €.

Η πράξη αφορά την ανάπτυξη Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας εφήβων, νεαρών ενηλίκων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης/κατάχρησης ουσιών ή άλλων επικίνδυνων εξαρτητικών/αντικοινωνικών συμπεριφορών είτε ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη αντίστοιχων συμπεριφορών.

Στόχος της νέας δομής είναι να διευρύνει την παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον συγκεκριμένο πληθυσμό, ενισχύοντας την ομάδα του επιστημονικού του προσωπικού, αναπτύσσοντας νέα θεραπευτικά εργαλεία και τεχνικές και αξιοποιώντας νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σημαντική υπηρεσία της νέας δομής είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας σε ειδικά διαμορφωμένο ξενώνα, σε άτομα που είτε δε διαθέτουν υποστηρικτικό πλαίσιο στην πόλη του Βόλου είτε διαμένουν μόνιμα στο Πήλιο, τις Σποράδες καθώς και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, και δεν μπορούν να μετακινούνται τακτικά στο Βόλο, λόγω οικονομικών ή/και άλλων προβλημάτων.

Στη δομή, παράλληλα με τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης και βραχείας φιλοξενίας, παρέχονται ακόμη:

• Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος για υποστήριξη.
• Παραπομπή στην κατάλληλη υπηρεσία/πρόγραμμα για θεραπεία, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον κλινικό σχεδιασμό κάθε ατόμου.
• Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική.
• Θεραπεία και κοινωνική ένταξη.
• Οικογενειακή θεραπεία.
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα άθλησης, καλλιτεχνικών δράσεων και ψυχαγωγίας.
• Εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική, τεχνικές εύρεσης εργασίας.
• Σεμινάρια σε ζητήματα υγείας, εφηβείας, διατροφής κ.ά.
• Διασύνδεση με ψυχοκοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας.
• Πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη του προγράμματος.

Η νέα μονάδα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό και ειδικούς θεραπευτές (απόφοιτους αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων) και υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει 80-100 άτομα από όλη τη Θεσσαλία, ποσοστό αυξημένο τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα υποστηριζόμενων από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Διεύθυνση: Γ. Καρτάλη 48 και Μπόρελ 14, 383 33 Βόλος, τ.: 24210-23439 , e-mail info@kethea-pilotos.gr