Διεθνείς σχέσεις


Από το 2001 το ΚΕΘΕA είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός με συμβουλευτική σχέση σε θέματα ναρκωτικών με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Το ΚΕΘΕΑ ανήκει επίσης στους ειδικούς συνεργάτες της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ και μετέχει ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Είναι, επίσης, μέλος:

  • του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC)
  • της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), στην οποία προεδρεύει (2019-2021)
  • της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (ΕFTA), από την οποία έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής εκπαίδευσης στην οικογενειακή θεραπεία (certified member of the Training Institutes Chamber)
  • της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC)
  • του Eυρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία (NEFELE)
  • και εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ISAGE με το επιστημονικό του περιοδικό “Εξαρτήσεις”