ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πίνακες Περιφέρειας Αττικής σχετικά την προκήρυξη 35 θέσεων μετά από τη διενέργεια συνέντευξης

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη 5 θέσεων προσωπικού θεραπείας αορίστου χρόνου στο ΚΕΘΕΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση πέντε (5) επαναπροκηρυσσόμενωνθέσεων εργασίας θεραπευτικού […]

Διαβάστε περισσότερα

Πινάκες Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη 42 ατόμων θεραπευτικού προσωπικού για τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες

Το ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρειο […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στη Λάρισα σε πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (ΕΣΠΑ)

To KEΘΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου στη Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ-ΛΑΡ) σε εκτέλεση της εγκεκριμένης πράξης «Δημιουργία […]

Διαβάστε περισσότερα