Πινάκες Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη 42 ατόμων θεραπευτικού προσωπικού για τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες

Το ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρειο […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στη Λάρισα σε πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (ΕΣΠΑ)

To KEΘΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου στη Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ-ΛΑΡ) σε εκτέλεση της εγκεκριμένης πράξης «Δημιουργία […]

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΘΕΑ ζητά προσωπικό για τη στελέχωση της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης ατόμων εθισμένων στα τυχερά παιχνίδια και των οικογενειών τους

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης […]

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΘΕΑ ζητά ψυχίατρο και νοσηλευτή για τη στελέχωση ψυχοδιαγνωστικού κέντρου στη Μυτιλήνη

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης […]

Διαβάστε περισσότερα