Επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη στην τηλεφωνική γραμμή 1114 για τα τυχερά παιχνίδια

Το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει ότι, μετά και τη διενέργεια της συνέντευξης από πενταμελή Επιτροπή, καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ […]

Διαβάστε περισσότερα

Πινάκας καλουμένων σε συνέντευξη για τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής 1114

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πίνακες (υποβαλλόντων φακέλου υποψηφιότητας, αποκλειόμενων, κατάταξης, καλουμένων σε συνέντευξη) για την πλήρωση 2 θέσεων στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με έκδοση δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πίνακες με τους υποβάλλοντες, αποκλειόμενους, επιτυχόντες για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ατόμων θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας θεραπευτικού […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πίνακες με τους επιλεγέντες/επιλαχόντες για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση έξι (6) επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας […]

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες καλούμενων σε συνέντευξη σε συνέχεια της προκήρυξης για εργασία με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα