Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνητής ξυλείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Υποκατάστημα : Παραγωγική Μονάδα Ξυλουργείου ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος τύπου VAN 9 θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων – Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση εξοπλισμού, λογισμικού και υποδομής Πληροφοριακού Συστήματος

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και […]

Διαβάστε περισσότερα

Aνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση εφαρμογών Πληροφοριακού Συστήματος

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του Πληροφοριακού […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα