Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε (5) επιβατικών ΙΧ οχημάτων

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ, για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων των Θεραπευτικών Προγραμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ, για την […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην Αττική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. KY/2022/192 διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 157043 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Αθήνα, 24.03.2022 Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Κύριοι, Σε απάντηση της από 23.03.2022 επιστολής της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ» για παροχή […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την Επιλογή Αναδόχου για την […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα