Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων στην Πελοπόννησο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την  «προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση τεσσάρων (4) τηλεφωνικών κέντρων (Τ/Κ) για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη  τριών (3)  αναδόχων  (ένας ανά […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη πυρός-σεισμού ακινήτων και εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 40.000 τεμ. ιατρικών μασκών μιας χρήσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή προμήθειας 40.000 τεμ. ιατρικών μασκών μιας χρήσης για τα Θεραπευτικά Προγράμματα – Μονάδες του […]

Διαβάστε περισσότερα