Όροι συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση  είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων και την εκτέλεση  εργασιών  αποξήλωσης […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια αμπουλών νερού (water for injection) και συριγγών για ένα έτος

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί    Έρευνα Αγοράς,  με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή […]

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αναβάθμιση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στο computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ».

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την «Αναβάθμιση κεντρικού εξοπλισμού, λειτουργικών […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αναβάθμιση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στο computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ».

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την  «Αναβάθμιση κεντρικού εξοπλισμού, λειτουργικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετουμένων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού δαπάνης 25.740,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και […]

Διαβάστε περισσότερα