Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» Διεύθυνση: Σίνδος, T.K. 57400, Τ.Θ.21 Τηλ.: 2310 797476-7 Πληροφορίες: […]

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης για τους θεραπευόμενους των Προγραμμάτων /Μονάδων του ΚΕΘΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: KY/2021/288 Α/Α: Π2/2021 Αθήνα, 11/03/2021 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση : Σορβόλου […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος Ι.Χ. στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος Ι.Χ.» για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Κέρκυρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Κέρκυρα , […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2020 του ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς Τηλ.: 2109241993-6 Πληροφορίες: Μαρτσάκη Μαρία, εσωτ. 214 Παπαϊωάννου Γιώργος, […]

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα