Ορθή επανάληψη: Έρευνα αγοράς για την ετήσια λήψη και διαχείριση σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης μέσω σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ […]

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την Ετήσια συντήρηση των συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης καθώς και σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: « Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο […]

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση όρων έρευνας αγοράς για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Λιβαδειά

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των όρων συμμετοχής της Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια «Επίπλων και εξοπλισμού για τη Μονάδα Συμβουλευτικής […]

Διαβάστε περισσότερα