Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια δοχείων προετοιμασίας και κιτρικού οξέως για ανταλλαγή συριγγών

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια δοχείων προετοιμασίας ποσότητας 150.000 τεμαχίων και κιτρικού οξέως 50.000 […]

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ και λοιπών περιφερειακών

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ και λοιπών περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται […]

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Έρευνα αγοράς για την ετήσια λήψη και διαχείριση σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης μέσω σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ […]

Διαβάστε περισσότερα