Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια συριγγών, αμπουλών, δοχείων, αντισηπτικών μαντηλιών, προφυλακτικών και άλλων αναλώσιμων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την […]

Διαβάστε περισσότερα

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για Δημόσιο Διαγωνισμό, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Αττική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών, συντήρησης εξοπλισμού & λογισμικού συστήματος/υποδομής του Πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού & […]

Διαβάστε περισσότερα

Aνοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στα Τρίκαλα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στα Τρίκαλα για […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου

ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΟΡ9Υ-8ΤΣ Α.Π.:KY/2021/811 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, […]

Διαβάστε περισσότερα