Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την παροχή […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την επιλογή […]

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση–διόρθωση επί των όρων συμμετοχής στην έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το ΚΕΘΕΑ

Σε συνέχεια της από 3762/16.10.15 Έρευνας Αγοράς για την «προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα […]

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης […]

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών […]

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την […]

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ»

Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας του ξυλουργείου του […]

Διαβάστε περισσότερα