Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στη Λαμία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Λαμία για […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου VAN 9 θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσια συνδρομή σε διεθνή περιοδικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές για το έτος 2020, προϋπολογισμού […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για εκτυπωτικό χαρτί στη Θεσσαλονίκη

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υπηρεσίες προώθησης των πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια φυσικής (ομάδα Α΄) και τεχνητής (Ομάδα Β΄) ξυλείας». O συνολικός […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ αίτημα έγκρισης δαπάνης […]

Διαβάστε περισσότερα