Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων – Ήπειρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο προγραμματισμού της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για δράσεις ανταλλαγής συριγγών

Α.Π: ΕΞΕΛ/2020/107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Υποκατάστημα: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Διεύθυνση : […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μηχανογραφική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού και διαδικτυακών συνδέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς Τηλ.: 2109241993-6 Fax: 2109241986 Πληροφορίες: κος Παπαϊωάννου Γιώργος, εσωτ. […]

Διαβάστε περισσότερα