Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη  τριών (3)  αναδόχων  […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τεμαχιστική μηχανή ξυλουργείου

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019-624 διακήρυξης (προμήθεια προϊόντων καθαριότητας)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. K.Y/2019-624 διακήρυξης για την Προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας  για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα