Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη και προώθηση πωλήσεων στην Αττική

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΕΔ- ΚΙΒ-2019/10  το […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υπηρεσιών διερμηνείας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών  διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και […]

Διαβάστε περισσότερα