Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση/απεγκατάσταση ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανήματων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την […]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής σιλού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής σιλού της εγκατάστασης συλλογής και συμπίεσης πριονιδίου για τις ανάγκες του Ξυλουργείου […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2022 του ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2022 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού […]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ: Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρου στη Χίο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων  ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ειδών ψυγείου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π.: KY/2023/149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό  Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Προμήθεια Λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics & IBM SPSS Amos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την […]

Διαβάστε περισσότερα