Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων μετά ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. ΚΥ/2018/1305 διακήρυξης για την προμήθεια χαρτικών & αναλωσίμων τροφοδοσίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. ΚΥ/2018/1305 διακήρυξης για την προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης (χαρτικά) & αναλωσίμων τροφοδοσίας  για τις Μονάδες / […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών και αναλώσιμων τροφοδοσίας

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αμπουλών νερού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  αμπούλων […]

Διαβάστε περισσότερα