Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων με μονό ιστό πεζού χειριστή

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» Διεύθυνση: Σίνδος, T.K. 57400, Τ.Θ.21 Τηλ.: 2310 797476-7   […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.316,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & πάσης φύσεως φόρων, […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων μολισματικών αποβλήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο έτη, προϋπολογισμού […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια VAN 7 θέσεων (Θεσσαλία)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 […]

Διαβάστε περισσότερα