Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια φυσικής (ομάδα Α΄) και τεχνητής (Ομάδα Β΄) ξυλείας». O συνολικός […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ αίτημα έγκρισης δαπάνης […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος ΙΧ τύπου VAN 9 θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:  ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ακαδημαϊκής άδειας χρήσης λογισμικού ΙΒΜ SPSS STATISTICS & IBM SPSS AMOS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και περιοδικής πιστοποίησης ανελκυστήρων […]

Διαβάστε περισσότερα