Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση επαγγελματικών συσκευών και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/46 […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, για τις […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Α’ ΥΛΕΣ) […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών & τόνερ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μελανιών & τόνερ εκτυπωτών για τα προγράμματα/μονάδες του […]

Διαβάστε περισσότερα